• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Despre
 • Informații
 • Agrointeligența
 • Știri agricole MD
 • Evenimente în MD
 • Fermier în MD
 • Finanțări în MD
 • Subvenții AIPA
 • Politici agricole în MD
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Plăți subvenții AIPA 2022 – noile reguli. Ce fermieri vor primi subvenții mai mari

  Redacția MD.agrointel.ro -

  Subvenții AIPA 2022 pentru fermierii din Republica Moldova. Parlamentul Republicii Moldova urmează să aprobe o nouă legislație pentru subvenționarea fermierilor, iar cum ne aflăm la finalul anului, noile prevederi vor fi implementate de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, AIPA, începând cu anul 2022.

  Noua legislație pentru subvenții vizează plățile directe din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR). Aceste subvenții vor fi modificate simțitor, iar o serie de producători agricoli vor beneficia de plăți mai mari.

  Vladimir Bolea, deputat și președinte al Comisiei agricultură și industrie alimentară, a inițiat un proiect de lege cu noi reguli pentru subvențiile fermierilor

  Modificările propuse pentru plata subvențiilor de la bugetul de stat al Republicii Moldova sunt incluse într-un proiect legislativ inițiat de Vladimir Bolea, deputat în Parlamentul Republicii Moldova și președinte al Comisiei agricultură și industrie alimentară. Proiect de lege a fost depus pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural.

  Raportul Comisiei de agricultură și industrie alimentară pentru noile subvenții AIPA

  Deputații din Comisia agricultură și industrie alimentară au dezbătut Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural. Conform Raportului întocmit la data de 2 decembrie și semnat de președintele Comisiei, Vladimir Bolea, ”ca urmare a dezbaterilor, Comisia agricultură și industrie alimentară cu votul majorității membrilor săi (7 – pentru, 1 – împotrivă și 1 – abținut) propune proiectul de lege cu numărul de intrare 289 din 18 octombrie 2021 spre aprobare în prima lectură”.

  Raportul Comisiei agricultură și industrie alimentară din 2 decembrie 2021 poate fi consultat aici: Raport subventii AIPA 2022 Comisia Agricultura Parl R Moldova

  Fermieri care pot încasa subvenții AIPA

  Noile categorii de fermieri care pot primi subvenții AIPA

  Îmbunătățirea accesului producătorilor agricoli mici la subvenționare, prin modificarea noțiunilor de producători agricoli mici, mijlocii și mari, precum și completarea legii cu noțiunea de ”producător agricol micro”. Astfel, potrivit proiectului, vor putea beneficia de subvenții o serie de fermieri, în funcție de dimensiunea exploatațiilor.

  Subvenții AIPA: Producător agricol micro

  Producătorul agricol micro eligibil pentru subvențiile AIPA este acel producător agricol care deţine cu drept de proprietate sau posesie și folosință până la 2 de hectare de teren agricol arabil și/sau până la 1 hectar de teren ocupat de culturi perene în rod, ori 1 hectar de legume în câmp deschis, ori 0,1 hectar de legume în teren protejat, ori până la 40 de capete de bovine sau 50 de capete de porcine, ovine/caprine, şi, în orice caz, nu depăşeşte criteriile stabilite pentru întreprinderea micro prin Legea nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii.

  Subvenții AIPA: Producător agricol mic

  Producător agricol mic care poate lua subvenții este acel producător agricol care deţine cu drept de proprietate sau posesie şi folosinţă de la 2 până la 10 de hectare de teren agricol arabil şi/sau de la 1 până la 3 de hectare de terenuri ocupate de culturi perene în rod, ori de la 1 până la 3 hectare de legume în câmp deschis, ori de la 0,1 până la 0,3 hectare legume în teren protejat, ori de la 41 până la 100 de capete de bovine sau de la 51 până la 2000 de capete de porcine, ori de la 51 până la 150 capete ovine/caprine şi, în orice caz, nu depăşeşte criteriile stabilite pentru întreprinderea mică prin Legea nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii.

  Subvenții AIPA: Producător agricol mijlociu

  Producător agricol mijlociu care poate lua subvenții este producător agricol care deţine cu drept de proprietate sau posesie şi folosinţă de la 10 până la 75 de hectare de teren agricol arabil şi/sau de la 3 până la 15 de hectare de terenuri ocupate de culturi perene în rod, ori de la 3 până la 5 hectare de legume în câmp deschis, ori de la 0,3 până la 1 hectar legume în teren protejat, ori de la 100 de până la 250 capete de bovine sau de la 2001 până la 10000 capete de porcine, sau de la 150 până la 450 capete ovine/caprine şi, în orice caz, nu depăşeşte criteriile stabilite pentru întreprinderea mijlocie prin Legea nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii.

  Subvenții AIPA: Producător agricol mare

  Producătorul agricol mare care poate lua subvenții este acel producător agricol care deţine cu drept de proprietate sau posesie şi folosinţă mai mult de 75 de hectare de teren agricol arabil şi/sau mai mult de 15 de hectare de terenuri ocupate de culturi perene în rod, ori mai mult de 5 hectare de legume în câmp deschis, ori mai mult de 1 hectar legume în teren protejat, ori peste 250 capete de bovine, ori peste 10000 capete de porcine, ori peste 450 capete ovine/caprine”.

  Plăți noi AIPA 2022

  Subvenții AIPA. Plăți directe pentru fermieri

  Proiectul de lege care modifică legislația din 2016 privind sprijinirea fermierilor conține modificări importante cu privire la plățile directe prin APIA.

  Articolul 22 din Legea 276/2016 prevede, despre plățile directe următoarele modificări:

  – În vederea menţinerii unui nivel cât mai înalt al venitului producătorilor agricoli, compensării parţiale a cheltuielilor suportate, revitalizarea sectorului zootehnic și substituirea parțială a importului de produse de origine animalieră, statul efectuează plăţi directe per cap de animal.
  – Plăţile directe constau în acordarea unei sume fixe pe unitate de cap de animal, alocată în funcţie de speciile şi numărul de animale.
  – Solicitanţi ai plăţilor directe pot fi producătorii agricoli deţinători de animale care demonstrează obţinerea unei cantităţi minime de producţie pe cap de animal, stabilită anual de organul central de specialitate, după consultarea cu asociaţiile de profil ale producătorilor agricoli.
  – Cuantumul plăţii directe pentru fiecare cap de animal se stabileşte prin Regulament aprobat de Guvern;
  – Pentru creșterea animalelor de prăsilă se acordă plăţi directe majorate. Valoarea majorărilor se stabileşte de Guvern, în limitele alocaţiilor disponibile.
  – Se admite acordarea plăţilor directe pe cap de animal pentru animalele înscrise în Registrul de stat al animalelor, ţinut conform prevederilor Legii nr.231/2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor.
  – Pentru facilitarea dezvoltării sectorului zootehnic, lista speciilor de animale poate fi extinsă sau limitată gradual de către Guvern, în dependenţă de mărimea Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural.

  Ce fermieri vor primi subvenții AIPA mai mari

  Mai multe categorii de fermieri vor beneficia de subvenții mai mari în urma modificărilor legislative. O parte dintre aceste sporuri sunt deja în vigoare, altele vin completate de legea nouă.

  Astfel, în vederea încurajării și stimulării activităților agricole prioritare, subvenţiile acordate în condiţii generale din valoarea investiţiei eligibile se majorează la cererea producătorului agricol cu cel puţin:
  a) 15% – pentru tinerii fermieri, femeile-fermieri şi migranţii reveniţi;
  b) 20% – pentru producătorii agricoli care se ocupă cu cultivarea culturilor ecologice sau cu creşterea ecologică a animalelor;
  c) 10% – pentru producătorii agricoli care au achiziţionat bunuri (active) de producţie autohtonă eligibile spre subvenţionare;
  d) 50% – pentru investiţiile efectuate de grupurile de producători și cooperativele de întreprinzător, pentru măsurile/submăsurile de sprijin financiar stabilite de organul central de specialitate;
  e) 10% – pentru investiţiile efectuate în sectorul zootehnic, cu excepția exploatațiilor specializate în producerea laptelui;
  f) 20% – pentru producătorii agricoli care desfăşoară activitate de producere a laptelui de vaci, oi și capre.

  Cu excepția literei d – cea pentru investițiile efectuate de grupuri de producători și cooperative, bonusurile la subvenții nu vor depăși plafonul maxim de 30% din valoarea investiției eligibile și se vor stabili în limitele alocațiilor disponibile.

  De precizat că, la acest moment, cel al publicării articolului, măsurile propuse nu sunt încă în vigoare. Ele își urmează parcursul procedural, urmând să poată fi aplicate, după ce devin lege, începând cu anul viitor.


  Te-ar mai putea interesa

  Iurie Rija, Agrocereale: Recomand fermerilor să vândă acum cerealele și floarea-soarelui Fermierii moldoveni sunt furioși: Statul a redus cu 27% tariful pentru trazitul cerealelor din Ucraina Rambursarea TVA pentru fermieri a fost prelungită cu 12 luni

  Ultimele știri

  R. Moldova interzice străinilor, persoane fizice și juridice, să mai dețină terenuri agricole și forestiere Republica Moldova va fi scutită de plata contribuțiilor financiare la programele Uniunii Europene A fost modificată politica vamală pe anul 2024