• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Despre
 • Informații
 • Agrointeligența
 • Știri agricole MD
 • Evenimente în MD
 • Fermier în MD
 • Finanțări în MD
 • Subvenții AIPA
 • Politici agricole în MD
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Proiect Guvern: Subvenţia la motorină pentru fermieri: 30% din cota stabilită sau 894 lei/tonă

  Redacția MD.agrointel.ro -

  Guvernul a publicat proiectul de act normativ prin care fermierilor urmează să le fie rambursat un procent de 30% din valoarea accizei la motorina utilizată în agricultură. Pentru anul 2022, acest sprijin a fost calculat la 894 de lei per tonă de carburant, iar bugetul alocat acestei scheme de ajutor este de 200 de milioane de lei, echivalentul a circa 10 milioane de euro.

  Prețul motorinei a depășit 27 de lei pe litru

  Proiectul de act normativ a fost publicat de Guvern pentru dezbatere publică până pe data de 11 aprilie. ”Prețul unui litru de motorină la moment trece de cifra de 27 lei, ceea ce constituie mai mult cu cca 15 lei față de prețurile din anul precedent, atunci când pentru 1 litru de motorină procurată angro, producătorii agricoli achitau cca 12 lei. Astfel, prețurile mari la motorină vor majora sine – costul materiei prime cu cel puțin 40%, față de anul trecut, creând astfel majorări în lanț a prețurilor pentru produsele finite, în special pentru produsele social importante”, se arată în nota informativă a proiectului de hotărâre de guvern.

  Proiectul hotărârii pentru aprobarea modului de acordare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorină utilizată de producătorii agricoli în anul 2022, stabileşte modul de acordare a mijloacelor financiare destinate compensării parţiale a accizelor la motorină utilizată de producătorii agricoli în anul 2022 pentru efectuarea lucrărilor în exploatațiile agricole.

  Subvenția pe fermă, plafonată la 100.000 de lei

  În acest scop, din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural vor fi alocate surse financiare de 200.000.000 de lei, care urmează a fi distribuite prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.

  Accizele la motorină vor fi compensate în mărime de 30% din cota stabilită pentru anul 2022 sau 894 lei per tonă.

  Valoarea maximă a compensației acordată unui beneficiar nu poate depăși suma de 100.000 de lei, echivalentul a 5.000 de euro.

  Calcularea mărimii compensaţiei per beneficiar se efectuează de către Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură după următoarea formulă:
  1) în domeniul vegetal:
  Mc= (St*Nm*0,845)*894/1000
  Unde:
  Mc – mărimea compensației;
  St – suprafața totală;
  Nm – normele medii de consum a motorinei;
  0,845 – coeficientul ANRE de transformare a motorinei din tone în litri;
  2) în domeniul zootehnic:
  Mc= (Na*Nm*0,845)*894/1000
  Unde:
  Mc – mărimea compensației;
  Na – numărul de animale;
  Nm – normele de consum a motorinei;
  0,845 – coeficientul ANRE de transformare a motorinei din tone în litri.

  De menționat că, în cadrul prezentului Regulament vor fi eligibili toate categoriile de producători agricoli, în sensul Legii nr. 276/2016 (micro, mici, mijlocii și mari).

  Plata, în baza unor norme medii de consum pentru motorină

  La fel, compensațiile respective urmează a fi distribuite pentru producătorii agricoli atât din sectorul vegetal, cât și pentru cei din sectorul zootehnic, în baza unor norme care stabilesc cuantumul mediu necesar a motorinei pentru 1 ha și per cap de animal, specificat pentru fiecare în parte.

  Condiții pentru accesarea subvenției la motorină

  Pentru a fi eligibile compensării, solicitanții trebuie:
  1) să fie înregistrați în modul stabilit, nu mai târziu de data depunerii cererii de solicitare a compensațiilor;
  2) să dețină legal terenurile agricole, exploatațiile zootehnice și alte exploatații agricole;
  3) exploatațiile agricole să fie cu termenul de funcționare utilă neexpirat;
  4) motorina să fie utilizată pentru efectuarea lucrărilor în exploatațiile agricole.

  Documente necesare pentru subvenția la motorină

  Dosarul de acordare a compensației va conține un șir de documente obligatorii în contextul solicitării compensației pentru sectorul vegetal și zootehnic.

  Dosarele de solicitare a compensației, împreună cu documentele în original, pentru care sunt atașate copiile la dosar, se depun de către solicitant la subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.

  Dosarele se depun pe întreaga perioadă a anului 2022, dar nu mai mult de un dosar pentru un semestru.

  Dosarul de acordare a compensației va conține următoarele documente obligatorii:
  1) cererea de acordare a compensației;
  2) declarația pe propria răspundere privind completitudinea dosarului și veridicitatea informației din documentele prezentate;
  3) copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice sau a certificatului de înregistrare a gospodăriei țărănești;
  4) certificatul de confirmare, conform anexei nr. 4, iar în cazul deținătorilor de animale extrasul din Registrul de Stat al Animalelor sau alte documente confirmative, inclusiv: copia Pașaportului stupinei pentru familiile de albine, sau facturi fiscale de comercializare a animalelor la abator pentru păsări și iepuri;
  5) copia facturilor de procurare a motorinei, achiziționată începând cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament;
  6) copia primelor 8 file din pașaportul Proiectului de înființare a plantației horticole sau copia schiței de proiect, în cazul plantațiilor de arbuști fructiferi sau căpșun;
  7) copia actului de înființare a plantației perene, întocmit conform legislației, după caz;
  8) copia de pe certificatul privind atribuirea codului IBAN, eliberat de banca comercială;
  10) Dosarele se depun de către solicitant (administrator) sau de către reprezentantul legal al solicitantului, cu confirmarea deținerii împuternicirilor respective.

  Dosarul se depune șnuruit, sigilat și numerotat, astfel încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor, precum și semnat pe fiecare pagină de către solicitant. Documentele prezentate în copii trebuie să conțină mențiunea „corespunde originalului” și semnătura solicitantului. La depunerea dosarului de solicitare a compensației, solicitantul primește confirmarea care atestă recepționarea dosarului de către subdiviziunea teritorială a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.

  Proiectul de hotărâre de Guvern se află în dezbatere publică, urmând să intre în vigoare în forma finală adoptată de Executiv.


  Te-ar mai putea interesa

  Republica Moldova a dat undă verde importurilor de floarea-soarelui din Ucraina Iurie Rija, Agrocereale: Recomand fermerilor să vândă acum cerealele și floarea-soarelui Fermierii moldoveni sunt furioși: Statul a redus cu 27% tariful pentru trazitul cerealelor din Ucraina

  Ultimele știri

  Rambursarea TVA pentru fermieri a fost prelungită cu 12 luni R. Moldova interzice străinilor, persoane fizice și juridice, să mai dețină terenuri agricole și forestiere Republica Moldova va fi scutită de plata contribuțiilor financiare la programele Uniunii Europene