• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Despre
 • Informații
 • Agrointeligența
 • Știri agricole MD
 • Evenimente în MD
 • Fermier în MD
 • Finanțări în MD
 • Subvenții AIPA
 • Politici agricole în MD
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții AIPA majorate în anul agricol 2023. Bugetul a ajuns la 1,9 miliarde de lei

  Oana Timar -

  În ajunul Zilei lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, viceprim-ministrul Vladimir Bolea a prezentat astăzi, vineri – 24 noiembrie, rezultatele anului agricol 2023, evidențiind rezultatele eforturilor comune și progresul înregistrat în fiecare domeniu al agriculturii.

  „Agricultura este un domeniu care implică extrem de multe provocări pe care noi le trăim alături de fermieri. Anul 2023 a venit la pachet cu: șocurile climaterice constante; efectele războiului din Ucraina, declanșat de Federația Rusă; afectarea infrastructurii de transport și a costurilor de afaceri pentru producătorii și exportatorii agricoli; colapsul prețurilor la produsele agricole; majorarea prețurilor la inputurile agricole. Sigur nu este ușor, dar ca și instituție, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare depune efortul și acordă tot sprijinul pentru ca fermierii să traverseze în siguranță toate aceste provocări”, a subliniat ministrul Bolea.

  Oficialul a menționat că politicile elaborate în acest an sunt rezultatul unui dialog continuu între minister, Guvern, asociații profesionale și parteneri de dezvoltare, pentru a asigura că necesitățile și provocările agricultorilor sunt abordate corespunzător.

  De asemenea, a subliniat că, majorarea subvențiilor a fost un angajament al ministerului care s-a realizat. Acestea au ajuns la 1,9 miliarde de lei în 2023, de la 1,1 miliarde în 2021.

  Suplimentar pentru a susține fermierii, au fost aprobate trei Hotărâri de Guvern, care vin cu măsuri de intervenție, cu efect de diminuare a costului de producție și anume:

  Raportat la ziua de azi, AIPA a reușit debursarea pe contul beneficiarilor de subvenții a peste 1, 8 miliarde de lei (97% din total), care au fost executate pentru:

  – achitarea a 1.133,2 milioane de lei subvenții post-investiționale (sau peste 7.600 cereri angajamente față de solicitanții de subvenții din anul 2022);
  – susținerea a 32 de proiecte start-up pentru care au fost alocate 13,9 milioane de lei;
  – implementarea a 115 proiecte ce contribuie la dezvoltarea localităților rurale – în sumă de 138,7 milioane de lei;
  – funcționarea a 37 GAL și implementarea a 425 proiecte investiționale în sumă de 60,1 milioane de lei;
  – subvenționarea accizei la motorina utilizată de fermieri pe parcursul anului 2023 – 134 milioane de lei;
  – plăți directe pentru sectorul zootehnic – 89,6 milioane de lei (inclusiv: 74,8 milioane de lei – pentru kg lapte și 14,8 milioane de lei – pentru cap de animal);
  – ajutor financiar pentru multiplele crize din anul 2022 – 200 milioane de lei (2.161 beneficiari);
  – contribuția statului la Fondul Național al Viei și Vinului – 19,7 milioane de lei.

  În 2023, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a amplificat dialogul cu partenerii de dezvoltare internaționali și a identificat fonduri substanțiale pentru progresul agriculturii moldovenești. A fost ratificat Acordul de împrumut cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru proiectul AGGRI în valoare de 55 milioane de dolari SUA, care integrează următoarele domenii și direcții prioritare de intervenție pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii:

  Consolidarea capacităților instituționale ale entităților de profil: AIPA, ANSA, dar și a Centrului de Consiliere Agricolă și Rurală;
  Reabilitarea sistemelor centralizate de irigare – indispensabilă pentru a spori reziliența sectorului agricol la schimbările climatice
  Dezvoltarea sectorului zootehnic, cu accente pe: reziliența energetică, modernizarea fermelor și sporirea șeptelului cu genetică performantă.

  Alte activități se referă la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentelor la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei” care prevede extinderea activităților eligibile către întreg sector agricol, în vederea dezvoltării: ramurii horticole, viticole, zootehnice, acvacultură și producției piscicole autohtone, turism, apicultură, sectorul de culturi cerealiere și alte ramuri ale sectorului agroalimentar al țării noastre, dar și extinderea termenului final de tragere a resurselor din împrumutul acordat de BEI – cu 2 ani, până la 27 mai 2025. De asemenea, a fost aprobată inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de grant dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind realizarea Proiectului „Asigurarea Fermierilor cu Fertilizanți”, în valoare de 1,9 milioane de euro, care are drept scop: asigurarea fermierilor mici și mijlocii cu fertilizanți la un preț redus, scutit de TVA la import, cu posibilitatea de achitare în rate și fără gaj.

  Cu sprijinul Agenției Franceze de Dezvoltare a fost inițiată elaborarea studiului de fezabilitate privind reabilitarea sistemelor centralizate de irigare, fiind stabilite două componente de investiții: pentru Sistemele de irigare centralizate și Acumularea apei pentru dezvoltarea irigațiilor la scară mică.

  În octombrie, ministerul, cu sprijinul UE, a lansat o inițiativă de importanță strategică pentru țara noastră – Platforma de Parteneriat Agroalimentar, menită să stimuleze cooperarea și să accelereze reformele din sector. În acest scop, oficiali de nivel înalt, ambasadori, experți și factori de decizie din 11 state UE au sosit la Chișinău, unde și-au arătat deschiderea de a sprijini sectorul agroalimentar al RM în parcursul său de reformare și racordare la Politica Agricolă Comună a UE;

  În fiecare lună, în mod consecvent, la minister, au fost purtate discuții cu cele 45 de asociații de profil, pentru a identifica problemele lor, pentru a revizui acțiunile și pentru a găsi soluții pe termen lung, pentru ca produsele lor să fie comercializate, iar procesul de investiție să fie sprijinit.

  „Fermierii fac o muncă colosală, iar noi prețuim efortul și investițiile lor. Noi apreciem munca depusă de agricultori. În PMAN derulează im protest la baza căruia stau probleme reale ale agriucltorilor. Pentru a ieși din acest impas eu îi invit în mod repetat la Minister ca să dialogăm și să găsim soluții țintite pe fiecare caz în mod separat. Eu rămân deschis și disponibil să identificăm soluții rezonabile și corecte care să ne ajute să construim o agricultură sigură, inteligentă și profitabilă”, a subliniat Vladimir Bolea.


  Te-ar mai putea interesa

  Republica Moldova a dat undă verde importurilor de floarea-soarelui din Ucraina Iurie Rija, Agrocereale: Recomand fermerilor să vândă acum cerealele și floarea-soarelui Fermierii moldoveni sunt furioși: Statul a redus cu 27% tariful pentru trazitul cerealelor din Ucraina

  Ultimele știri

  Rambursarea TVA pentru fermieri a fost prelungită cu 12 luni R. Moldova interzice străinilor, persoane fizice și juridice, să mai dețină terenuri agricole și forestiere Republica Moldova va fi scutită de plata contribuțiilor financiare la programele Uniunii Europene